דניש קוסמטיקס  
 

דף הבית >> מידע לקראת הטיפולים >> הסרת שיער - הסכם פיקדון
 


דניש קוסמטיקס
עוסק מורשה מס' 055430284
 
                                                                                                         תאריך:  ___ / ___ / ___
               טופס הסכמה לפיקדון מס'
 
אני _____________________ ת.ז. ________________ החתום/ה מטה, משאיר/ה פיקדון במזומן בידי דניש קוסמטיקס לכיסוי הנזק שיגרם לעסק במקרה שלא אגיע לתור במועד שנקבע. הפיקדון יהיה בעבור כל האזורים בגוף בו מתבצע טיפול ויהיה שווה ערך למחיר ביום תחילת הטיפול כמצוין במחירון לפי ערך המחיר הרגיל.
ידוע לי כי במידה ופיקדון זה יפרע, עלי לתת שוב פיקדון על מנת להמשיך ולקבל טיפול בקליניקה. הפיקדון ירשם בקבלה שאקבל וכל סכום מהפיקדון שיוחזר לי, יוחזר במזומן וירשם בזיכוי שאקבל, לאחר שאישרתי במקום העסק שקיבלתי את הזיכוי בחתימתי. למען הסר ספק, לא יהיה זיכוי פיקדון, אלא בנוכחותך, או מי מטעמך בעסק בלבד!
מחיר מוזל יינתן לך בתנאי שהגעת לתור בתעריף מוזל וידוע לך כי במידה ולא הגעת לתור זה, תחויב במחיר הרגיל.
 
תנאים המאפשרים לעסק לפרוע את הפיקדון:
 
 1. איחור לתור של 5 דקות ממועד התור שנקבע בטיפולים שאורכם 5 דקות.
 2. אי הודעה על ביטול תור, או חלק ממנו, לפחות שלושה ימי עסקים לפני מועד התור, על מנת לאפשר לעסק להתארגן ולהציב במקומך לקוחות אחרים ולאפשר להם להתגלח 3 ימים לפני התור.
  למען הסר ספק, כל סיבה, גם עקב מחלה, לביטול תור, או חלק ממנו, אפילו שנגרמה שלא באשמתך ושהתקבלה בזמן נמוך מ 72 שעות של ימי עסקים, תיתן הרשאה מיידית לעסק לפרוע את הפיקדון.
 3. והיה באם העסק יבטל לך תור, על פי אותם התנאים המוזכרים בסעיף 2, להוציא מקרים של הפסקת חשמל ומקרים שהמכשיר להסרת שיער התקלקל, תזכה/תזכיי לטיפול חינם, בתור הבא שיקבע לאותו התור שבוטל.
 4. אם נקבעה פגישה, אך ורק לצורך קבלת החזר הפיקדון, עליך להודיע על ביטולה 24 שעות מראש. במידה ולא תגיע/י, או תאחר/י לתור זה, מכל סיבה ו/או גורם כלשהו תחויב/י ב 50 ₪ מהפיקדון. לצורך עניין, לתור זה נקבע אך ורק 5 דקות.
 5. תנאים נוספים שהעסק לא יבצע טיפולים ויחייב את הלקוחות הם:
  5.1 - חשיפה לשמש הגורמת לכוויות.
  5.2 - לא בוצע גילוח בהתאם לרשום בטופס ההזמנה לתור.
  5.3 - חוסר ניקיון: חובה להתקלח לפני הטיפול במים וסבון, בפרט בבתי השחי, מפשעות ובפי הטבעת.
  5.4 - בוצע גילוח עם תער, בזמן נמוך מ – 24 שעות  ממועד הטיפול (דבר הגורם לכוויות).
  5.5 - שימוש בדאודורנט, בושם, אפטרשייב, בקרם כלשהו, או בתכשיר מייק אפ, על האזור המטופל.
  5.6 - איחור לתור: חובה להגיע לפחות 5 דקות לפני מועד התור שנקבע - מאחרים שמתקבלים ישלמו את המחיר המלא של אותו הטיפול ויבוצע בהם טיפול לפי הסדר הבא: רישום, תשלום וקביעת תור: לצורך כך המשרד הוסיף 10 דקות משרדיות לזמן הכללי של הטיפול  ובזמן הנותר יבוצע רק חלק מהטיפול, או טיפול לא יסודי.
 
הודעות לביטולי תורים יש להשאיר בטלפון 086-71-78-71 בהודעה קולית, או בצור קשר באתר האינטרנט.
שעות פעילות העסק:

בימי א', ב', ג', ד'   משעה 09:00 בבוקר ועד השעה 12:00 ואחה"צ משעה 17:00 ועד השעה 19:00 בערב.
בימי ה'                אין קבלת קהל.
בימי ו' וערבי חג    משעה 09:00 בבוקר ועד לשעה 15:00 אחה"צ.
 
הודעות שימסרו לאחר שעות פעילות העסק והודעות שימסרו בשבתות ובחגים יחשבו כאילו התקבלו ביום הפעילות הבא בשעה 09:00 .
 
 
אם תחליט/י לסיים את ההתקשרות ולא הפרת את תנאי הפיקדון, פיקדונך יוחזר לך.
כל צד בהסכם זה רשאי להפסיק את הקשר מכל סיבה שהיא.

והיה והפיקדון לא נפרע, הוא ישמר לזכותך למשך שנה מהטיפול האחרון שבצעת ולאחר שנה, אם לא יזמת מועד לקבל אותו, תאבד/י את הזכות לקבלו.
 
                            
קראתי, הבנתי והוסבר לי ואני מסכים/ה ומאשר/ת בזאת בחתימתי : _____________________
 

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות: (צפה ב-  תגובות בעמוד זה)
Loading בטעינה...
לייבסיטי - בניית אתרים